Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 8 marca 2014

UMK porządkuje sprawy akademickiego dorabiania

20% wykładowców UMK dorabia na drugim etacie: we własnej uczelni, w kancelarii lub gabinecie lekarskim lub na etacie w prywatnych uczelniach regionu. Statystyki nie obejmują dorabiających na tzw. umowach śmieciowych.


Nowe restrykcyjne prawo rektorskie Pismo okólne nr 5 ma dorabianie ograniczyć. Zamiar pracy na drugim etacie wraz z jej zakresem i charakterem musi zostać zgłoszony. Należy przekonać dziekana, że nowe obowiązki nie będą kolidować z dotychczasową pracą oraz rektora, że uniwersytet na tym nie straci.
Nie będzie zgody na pracę u bezpośredniej konkurencji. Prof. Andrzej Tretyn zapowiada nawet kary:...Osoby, którym pozwolę na pracę na drugim etacie na przykład w prywatnej uczelni poza regionem, nie będą brane pod uwagę przy rozdziale podwyżek uznaniowych w tym i następnym roku...

Więcej: Nowości

Brak komentarzy: