Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 21 listopada 2014

Katolicki Uniwersytet Lubelski wciąż żyjący szykanami z lat 50. i 60. domaga się od pracownikow naukowo-dydaktycznych kwestowania,,,

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) jest uczelnią prywatną, własnością Kościoła katolickiego choć działa na prawach uczelni publicznych i jest finansowana z budżetu państwa na zasadach identycznych jak uczelnie państwowe (za sprawą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bowiem w 2007 roku pod obrady Sejmu trafił przygotowany przez jego kancelarię projekt ustawy zmieniającej finansowanie KUL). Wcześniej KUL dostawał z budżetu tylko pieniądze na bieżące utrzymanie, po przyjęciu przez Sejm ustawę - zaczął też dostawać środki na inwestycje...

Pomimo powyższych faktów  wskazujących na bardzo uprzywilejowaną pozycję tej uczelni, jej rektor, ks. prof. Antoni Dębiński wystosował do pracowników Apel rektora KUL w sprawie zaangażowania w promocję Uniwersytetu, w którym czytamy, że kwesty w okolicach kościołów przeprowadzają grupy, w których skład wchodzą pracownicy, doktoranci, studenci oraz duchowni, którzy podczas mszy wygłaszają homilię zawierającą informację o KUL i prośbę o wsparcie uczelni:...szybko zbliża się radosny jubileusz 100-lecia" uczelni (wypada w 2018 r.) i stwierdza w dokumencie wprost: Chcemy ożywić tradycyjne tace i zbiórki do puszek, które mają cel materialny, ale są też doskonałą okazją do szerokiej promocji Uniwersytetu, jeśli będą odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone, począwszy od osobistych spotkań z naszymi darczyńcami...
Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: