Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 30 grudnia 2014

Polska jest biedna. W krajach biednych trudno o innowacyjność...

...W województwie mazowieckim przeciętne PKB per capita wynosi 102% przeciętnej UE. To dosyć problematyczne dla tego regionu, bo wynik ten zawyża Warszawa. Pozostałe powiaty mieszczą się w polskiej średniej. Niemniej z uwagi na unijne prawo, a zwłaszcza metodykę rozdzielania środków z Funduszu Spójności, więcej środków otrzymują te regiony, gdzie przeciętna PKB per capita jest niższa od 75%. Słowem - paradoksalnie województwo mazowieckie może mieć problem z otrzymaniem tak dużych środków na wyrównywanie poziomu życia, jak w latach poprzednich.
Z danych GUS wynika, że w 2010 roku w pozostałych 15 województwach poziom PKB per capita był niższy niż 75% średniej UE. W drugim najbogatszym regionie Polski, czyli województwie dolnośląskim, PKB na 1 mieszkańca wynosi raptem 70% przeciętnej unijnej. Najbiedniejsze polskie regiony to województwa lubelskie i podkarpackie, gdzie PKB per capita wynosi raptem 42% średniej unijnej. Te dwa województwa równocześnie należą do listy najbiedniejszych regionów całej UE. Gorzej jest tylko w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Przeciętna dla Polski wynosi 62% UE....Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: