Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 18 grudnia 2015

Najnowsze uchwały Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prace nad uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UW przebiegały w burzliwej atmosferze, a pomimo to,  krytykuje działania podejmowane jedynie przez obóz PiS. Brak w niej obiektywizmu, krytykują to nawet studenci.

Jak podaje rp.pl : ...Rada WPiA w apelu skierowanym do prezydenta, Sejmu i rządu „wyraża głębokie zaniepokojenie" z powodu podejmowanych w parlamencie i przez prezydenta działań, które podważają konstytucyjne zasady podziału władz i legalizmu, oraz „godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa" – czytamy w stanowisku WPiA. W dalszej części autorzy apelu wyliczyli swoje zarzuty do Andrzeja Dudy i parlamentarnej większości.... WIĘCEJ

Brak komentarzy: