Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 27 stycznia 2015

Każda zmiana w systemie nauki i szkolnictwa wyższego okazuje się patologią


Aleksander Temkin i Mateusz Piotrowski:... chodzi nie tylko o wysokość nakładów na naukę, lecz także o wadliwy system ich dystrybucji. Problem polega także na tym, że w Polsce w ostatnich latach zmienił się sposób finansowania uczelni. Pieniądze nie płyną już ze stałych funduszy strukturalnych. Nauka jest dziś finansowana za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, które rozdaje środki w systemie grantowym. To jest zupełnie inny sposób myślenia o pracy naukowca i o uprawianiu nauki. I prowadzi do wielu patologii... Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: