Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 8 września 2015

Habilitacje oraz profesury uzyskane na Słowacji nie będą w Polsce uznawane z urzędu

Umowa z 2005 r., zrównała słowacki zawodowy stopień docenta (nie będący prawdziwą, słowacką habilitacją) z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego. W efekcie, polskie ministerstwo uznawało to za habilitację, choć tytuł docenta można zdobyć, posiadając o wiele mniejszy dorobek naukowy.

Niektórzy do docentury przedkładali monografię naukową w języku polskim, która w Polsce była ich doktoratem, wymagane było jedynie streszczenia w tym języku.

Znany jest przypadek Polaka, który w kwietniu zrobił doktorat na słowackiej uczelni, a w czerwcu był już docentem.

Za uzyskanie docentury na słowackiej uczelni trzeba było zapłacić 8 tys. euro.

Więcej: TUTAJ 

Turystyka habilitacyjna zaowocowała jeszcze większym obniżeniem poziomu polskiej tzw. samodzielnej kadry akademickiej, lecz to znikomy procent patologii. Polskie habilitacje, służą jedynie do ograniczania dostępu do nauki dla "swoich" w skorumpowanym środowisku naukowym.

Brak komentarzy: