Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 18 września 2015

Kolejny policzek ze strony MNiSW dla polskich naukowców powracającąych z rozwiniętych naukowo krajów z know-how

Szefowa resortu MNiSW Lena Kolarska-Bobińska chce koordynować uczelniane inicjatywy, i  pozostawać w kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Urzędem ds. Cudzoziemców. Inicjatywy ze strony uczelni pomogą rządowi polskiemu sformułować kryteria przy programie relokacji i przesiedleń: Będzie wiadomo, ile miejsc, na jakich uczelniach, na jakich kierunkach, będzie to konkretna oferta do bardzo konkretnych osób, będących w sytuacji relokacji i przesiedlenia...

Już  nawet chętne uczelnie: Uniwersytet Warszawski zapewni ok. 10 stypendiów umożliwiających studia, a Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zadeklarowała przyjęcie 20 uchodźców.

Że to nie chodzi o naukowców? Owszem chodzi, skoro dla powracających naukowców brak miejsc zatrudnienia, a ich dzieciom nich nie stawia stypendiów.  Emigracja na okrągło...

Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: