Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 4 października 2015

20% nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach nie posiada kompetencji do nauczania tego przedmioru

Marcin Karpiński z pracowni matematycznej Instytutu Badań Edukacyjnych:...Około 20 % nauczycieli ma takie braki w umiejętnościach metodycznych i merytorycznych, że absolutnie nie nadaje się do tego, aby realizować cele podstawy programowej...To ci, których kompetencja matematyczna jest niebezpieczna dla dzieci.

Badanie wybrano na 3 grupach nauczycieli: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki w klasach IV-VI, nauczycieli matematyki w gimnazjach po około 400 nauczycieli z kazdej grupy.

 Poziom edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele klas I-III mieli do rozwiązania 21 zadań, a spośród nich poradzili sobie najlepiej z zadaniami dotyczącymi praw podzielności liczb i działań na nich.

1. Dla nauczycieli z tej grupy najtrudniejszymi zadaniami były te, które dotyczyły geometrii, a w szczególności te, w których należało zdecydować, czy podane sformułowanie jednoznacznie określa figurę geometryczną.

I tak aż 90 % badanych twierdziło na przykład, że jedyną figurą, która "ma wszystkie kąty równe i wszystkie boki równej długości", jest kwadrat. Takimi figurami są jeszcze wszystkie wielokąty foremne, czyli na przykład trójkąt równoboczny.

2. Pojawił się również problem z zadaniem:

Wstążka ma długość 20 cm. Należy pociąć ją na kawałki, z których każdy będzie miał długość 2 cm. Ile cięć należy wykonać? (podpowiedź: rozumowanie 20:2 jest błędne)

3. Autorzy raportu wskazują, że aż 41 % nauycieli z klas I-III nie potrafiło rozwiązać typowego zadania z poziomu gimnazjum, dotyczącego obliczeń procentowych z podwyżkami i obniżkami cen.

 Poziom klas SP  IV-VI

Nauczyciele rozwiązywali 31 zadań. Choć okazało się, że ich wiedza matematyczna w podstawowym zakresie jest wystarczająca, to dla niektórych nauczycieli okazała się  powierzchowna.

1. Na przykład aż 46 % nie potrafiło określić, czy podane lata były latami przestępnymi.

2. Ponadto 16 % badanych miało trudności z obliczeniami procentowymi, a 4 % w ogóle nie podjęło próby rozwiązania takiego zadania.

3. Nauczyciele często opuszczali te zadania (16 %), które dotyczyły etapu wyższego niż ten, na którym nauczają. Aż połowa tych, która podjęła się rozwiązania takiego zadania, odpowiedziała błędnie - to niepokojące, bo rozwiązanie opierało się nie na wiadomościach, a na umiejętnościach rozumowania.


 Poziom gimnazjum

1. Co czwarty nauczyciel, pomimo znajomości definicji średniej arytmetycznej, miał problemy z rozwiązaniem zadania, które wymagało rozumienia tego pojęcia.

2. Blisko połowa nauczycieli nie wiedziała, która z podstawowych figur geometrycznych (punkt, prosta, półprosta, półpłaszczyzna, płaszczyzna) będzie w układzie współrzędnych ilustracją rozwiązania równania typu ax=b.

3. Nie brakowało błędów merytorycznych. 14 % badanych uznało za prawdziwe stwierdzenie, że z tego, że suma dwóch liczb jest podzielna przez 3, wynika, że każda z tych liczb jest podzielna przez 3

Raport pokazał, że niecałe 10 % nauczycieli wykazuje braki w zakresie elementarnej wiedzy matematycznej i potrzebuje wsparcia w tym zakresie.

WIĘCEJ: TUTAJ

Brak komentarzy: