Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 14 lutego 2014

Czy pieniądze dla obiecujących młodych, typowanych przez nomenklaturowych promotorów stworzą polskie innowacje?

Badania wskazują, że kreatywność wymaga co najmniej 10-letniego specjalistycznego doświadczenia...Czy polscy decydenci do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki oraz innowacyjności posiadają podstawy stosownej wiedzy, niezbędnej do podejmowania epokowych decyzji?

Brak komentarzy: