Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 24 lutego 2014

Wątpliwy sukces wygranej dr hab. Sabiny Bober w walce z KUL

Interdyscyplinarni  Humaniści otrzymali od Pani dr hab Sabiny Bober list z podziękowaniami:


...Z wielkim zainteresowaniem śledzę Państwa blog. Artykuł ks. prof. Z. Zielińskiego, który umieściliście na blogu, dotyczy mojej habilitacji. Od poniedziałku jestem już "po". Rada Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu nadała mi stopień doktora habilitowanego. Wcześniej sąd apelacyjny orzekł przywrócenie mnie do pracy na KUL. Od czwartku prowadzę zajęcia.
Dziękuję Państwu za zainteresowanie moją sprawą. Dzięki jej nagłośnieniu wiele osób przekonało się, że jest  sprawiedliwość w sądach i świecie nauki, czego osobiście doświadczyłam.

Z wyrazami szacunku Sabina Bober...


Dziękujemy za przekazane informacje. i życzymy dalszych sukcesów zawodowych - choć wydaje się nam  że sukces naukowy pojmujemy zgoła inaczej...i nie wierzymy w sprawiedliwość polskich sądów, ani sprawiedliwość polskiego świata nauki.

Pani list jest okazją do wyrażenia kilku myśli wokół Pani rzekomego sukcesu:


  • Interdyscyplinarni Humaniści od początku swojej działalności stali i nadal stoją na stanowisku zniesienia habilitacji, która w XXI wieku jest jedynie przestarzałym, zaściankowym anachronicznym narzędziem do podporządkowywania nauczycieli akademickich, absolutnie nie korespondującym z wymaganiami stawianymi naukowcom w krajach, które znacznie wyprzedzają nas we wszelkich akademickich rankingach
  • Interdyscyplinarni Humaniści istotnie upowszechnili nadesłaną wypowiedź ks. prof. Z. Zielińskiego, która stanowi znakomite świadectwo absurdów recenzji habilitacyjnych, a w związku z tym również nonsensu procedowania habilitacji w rzeczy samej...Wypowiedź ks. prof. Z. Zielińskiego została upowszechniona przede wszystkim z w/w powodu, a nie jako świadectwo Pani zasług naukowych.
  • Zdaniem Interdyscyplinarnych Humanistów wygrana w polskim sądzie w okresie ostrej nagonki na kościół oraz instytucje z nim związane (jak np. KUL) nie stanowi wielkiego wydarzenia. Przeciwnie,  Pani przykład pokazuje w jaki sposób system szkolnictwa wyższego w Polsce oraz Gazeta Wyborcza potrafi wmanipulować ambitną, pracowitą i żądną sukcesu osobistego osobę w założenia systemu.
  • Od tygodnia jest Pani człowiekiem systemu: z habilitacją i pochlebstwami wobec sprawiedliwości polskich sądów oraz  rodzącej się sprawiedliwości polskiego świata nauki o czym dowiadujemy się z Gazety Wyborczej, Radia TOK FM oraz nadesłanych listów. Odbieramy to jako symptom chorego systemu.
  • System polskiej nauki szkolnictwa wyższego potrzebuje właśnie takich wdzięcznych naukowców jak Pani - zapatrzonych w sukces naukowy mierzony ilością polskich publikacji oraz stopni naukowych i skłonnych ponieść istotne materialne koszty (postępowanie habilitacyjne plus postępowania sądowe), które liczą się do urobku materialnego (a nie intelektualnego) tegoż systemu.
  • Pozostajemy w nadziei, że mając aktualnie wszelkie dane, aby zająć się wyłącznie nauką - zaprzestanie Pani działań propagujących obecny system szkolnictwa wyższego oraz sądownictwa w Polsce.

 Interdyscyplinarni Humaniści

1 komentarz:

Anna Nawolska pisze...

prof. Gościwit Malinowski

GRA W PSYCHO-TRON
http://folwarkuwr.wordpress.com Nowy wpis na blogu