Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 24 lutego 2014

Polska Komisja Akredytacyjna ofiarą nowych ustaw, które usprawiedliwiają istnienie MNiSW oraz KENiM?

Polska Komisja Akredytacyjna oceniająca jakość kształcenia na uczelniach oraz zaliczana do międzynarodowych komisji akredytujących - może utracić swój status niezależności.

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która ma obowiązywać już od przyszłego roku akademickiego 2014/2015 mogą doprowadzić do utraty międzynarodowej akredytacji PKA.

Aktualnie, o  kryteriach, którymi kieruje się komisje, sprawdzające szkoły wyższe decyduje PKA. Po planowanych zmianach - opiniować będzie minister. 

Prof. Marek Rocki:... A to oznacza podejrzenie, że kryteriami steruje ministerstwo, a nie niezależny organ... 

O biciu piany nad w/w ustawą TUTAJ

Brak komentarzy: