Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 16 października 2014

MNiSW kładzie kres błędnie pojmowanej autonomii uczelni

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA):...Minister szkolnictwa wyższego może stwierdzić nieważność każdej niezgodnej z prawem lub statutem uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora, nie naruszając zasady autonomii uczelni...

Pouczająca historia  unieważnienia odwołania rektora TUTAJ

Brak komentarzy: