Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 8 kwietnia 2014

Walka o nieusuwalność "akademików"

Na posiedzeniu podkomisji w związku z pracami nad nowelizacją ustawy.Krystyna Łybacka zgłosiła poprawkę wprowadzającą zmiany do art. 125 prawa o szkolnictwie wyższym.

Obwarowanie zwolnienia pracownika uzyskaniem zgody Senatu oznacza w praktyce, że organ ten będzie mógł zablokować zwolnienie nawet wtedy, gdy będą za tym przemawiać ważne względy, np. trudna sytuacja finansowa spowodowana niżem demograficznym. Część środowiska akademickiego zastanawia się, czemu ma służyć taka dodatkowa ochrona.

Brak komentarzy: