Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 23 kwietnia 2014

Wniosek o zaskarżenie ustawy o szkolnictwie wyższym do Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaskarżenie ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym podpisały rady naukowe 41 wydziałów humanistycznych i społecznych czołowych polskich uniwersytetów.

Więcej: PR

Brak komentarzy: