Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Miejsce duchownych oraz uczelni katolickich w reformie szkolnictwa wyższego

W dzień po ogłoszeniu Jana Pawła II świętym oraz bezkrytyczną, przepełnioną hipokryzją ekscytacją polskiego społeczeństwa z tego powodu, statystyki Interdyscyplinarnych Humanistów wskazują, że posty najczęściej czytane w historii IH, to posty pochodzące z okresu październik/listopad 2013:

1. Gaudeamus igitur w Szczecińskiej Szkole Wyższej Co...Komentarze: 120
2.Problemy kwalifikacji do nadawania stopni naukowyc... Komentarze: 23
3.Nieposłuszny ksiądz doktor trzyma z nielegalną rek...Komentarze: 19

Niezwykłe zainteresowanie tymi postami może mieć wiele źródeł. Z pewnością jest nim poziom uwikłania uczelni, których dotyczą (KUL i SSWCB) w nierzetelności natury akademickiej oraz konflikty pracownicze. KUL nie potrafi zadbać o własnych pracowników, natomiast wielką wagę przywiązuje do majątku uczelni (budynek i sprzęt). Więcej: gw

Nierzetelności KUL, uczelni katolickiej (np. długoletnia współpraca o. Mieczysława Alberta Krąpca, rektora KUL (1970-1983) z tajnymi służbami specjalnych PRL - Więcej: deon) oraz kontrowersyjna postawa księdza popierającego (wbrew zaleceniom swojego zwierzchnika) nielegalne władze w SSWCB zadziwiają i dyskredytują środowisko akademików katolickich, które ani nie kieruje się dekalogiem ani akademickim kodeksem etycznym.


Brak komentarzy: