Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 31 sierpnia 2012

Czarna lista minister Barbary Kudryckiej

Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują, iż w sytuacji, gdy uczelnia utrzymywana z publicznych pieniędzy ma straty finansowe większe niż jedna czwarta dotacji z budżetu, minister nauki może arbitralnie narzucić uczelni publicznej p.o. rektora. Ustanowienie rektora "komisarza" (nawet na trzy lata) ma na celu doprowadzenie finansów uczelni do porządku.

Upomnienia dostały już trzy uczelnie spośród 95 szkół wyższych publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki:

Szkoła Główna Handlowa
Politechnika Radomska
AWFiS w Gdańsku

więcej

Brak komentarzy: