Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Rozbieżność deklaracji MNiSW z rzeczywistością...

Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego:...Pytacie Panowie, czy Ministerstwo Nauki ma plan poprawy sytuacji polskiej nauki? Oczywiście - wspieramy najlepszych, odpowiedzą. Tylko, niestety, rzeczywistość rozjeżdża się całkowicie z deklaracjami - przykłady z ostatnich tygodni nie napawają optymizmem. Z wielką pompą Ministerstwo zorganizowało ostatnio konkurs na najlepsze naukowe ośrodki wiodące (tzw. KNOW) w kilku dziedzinach naukowych - m.in. nauk fizycznych. Nagroda - 50 mln zł dodatkowego finansowania. Warunki konkursu, zasady oceny, określone specjalnym rozporządzeniem ministra nauki, wręczanie nagród u premiera. Superstandardy światowe. Wyniki - pozamerytoryczne przyznanie przez Ministerstwo statusu KNOW w dziedzinie nauk fizycznych wielkiemu konsorcjum pięciu instytucji fizyczno-...chemicznych (sic! - mimo równoległego konkursu w dziedzinie chemii) z Krakowa pod przewodnictwem AGH, mimo równoważnej oceny zespołu oceniającego dla pojedynczego (!) Wydziału Fizyki UW. Bez żadnego uzasadnienia merytorycznego i podania wyników konkursu zgodnie z punktami rozporządzenia. Oczywiście próżno szukać śladu jakiejkolwiek z tych krakowskich instytucji w rankingach międzynarodowych, choćby w opisywanym rankingu szanghajskim, prestiżowych grantach międzynarodowych itp. A Wydział Fizyki UW - już reprezentujący, jak widać, (jako jedyny polski wydział uniwersytecki we wszystkich dziedzinach) przyzwoity poziom światowy - nie zasługuje jednak zdaniem Ministerstwa na status instytucji wiodącej KNOW w naukach fizycznych...WIĘCEJ

Brak komentarzy: