Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 26 sierpnia 2012

Ostatni konkurs programu „Ideas”

Program „Ideas” wchodzi w skład 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jest zarządzany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) i finansuje pionierskie badania naukowe. Budżet konkursu jest wysoki, przekracza 1,7 miliarda euro.

Minister Barbara Kudrycka napisała odezwę w której coraz natarczywiej przewija się nuta polskiego socrealizmu: dążenie do sukcesu, docenianie ludzi nauki, a szczególnie polskich naukowców: ...Sukces zależy od nas wszystkich. Dlatego gorąco zachęcam ludzi nauki do wspierania wszelkich działań, dzięki którym zwiększymy udział polskich naukowców w tym i następnych konkursach ERC. Dołóżmy wszelkich możliwych starań, aby z grantów ERC skorzystało jak najwięcej polskich naukowców!...WIĘCEJ

Sukces polskich naukowców brzmi jak łabędzi śpiew w opustoszałym państwie w którym zostają tylko ci dla których rywalizacja zawodowa w przestrzeni świata jest pojęciem czysto abstrakcyjnym.Brak komentarzy: