Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 12 grudnia 2013

Ryzykowne eksperymenty w edukacji prawników

Andrzej Bałaban, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:...Prowadzone już na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Wrocławskiego (oraz w jednej z prywatnych szkół warszawskich) zaoczne uproszczone studia prawnicze jako „kontynuacja licencjatów" z dowolnego kierunku nie mają w zasadzie żadnego związku z modelem klasycznym i są jedynie postacią obejścia ustawowego wymogu pięcioletnich studiów magisterskich z powołaniem się na niewiążący „wzorzec boloński", zarzucany już po kilku latach eksperymentów w większości państw europejskich. Wydział Prawa UG i UWr. robi na nich chwilowo tzw. kasę, ale kosztem innych Uczelni i wyprowadzania studentów na manowce. Studia te, po ich coraz liczniejszych negatywnych ocenach, nie powinny bowiem dawać uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych. Mogą być natomiast źródłem kadr np. dla ministerialnych czy prowincjonalnych „gabinetów politycznych", których znaczna część oferuje etaty państwowe, poszukując osób mających ogólne wyobrażenia o zasadach funkcjonowania państwa i prawa.  Oferowanie studiów uproszczonych odbić się musi na kondycji jednolitych studiów magisterskich...

Więcej: rp

Brak komentarzy: