Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 11 grudnia 2013

Wynagrodzenia akademickie a wynagrodzenia w administracji publicznej

W  Polsce uczelnie mogą bezkarnie zatrudnić, nauczyciela akademickiego z doktoratem i znaczącym dorobkiem naukowym, na stanowisku adiunkta za 1500 zł brutto + dodatek stażowy 20% za 180 godz. pensum dydaktycznego i przygotowanie sylabusów dla prowadzonych 6 różnych przedmiotów...

A jednocześnie, w Polsce funkcjonuje Polski Klub Wyścigów Konnych finansowany z budżetu państwa, gdzie zarabia się średnio 7930 zł miesięcznie. Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zarabiają często mniej niż pracownicy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

W Prokuraturze Wojskowej i Generalnej - oficerowie zarabiają 13 657 zł czyli o ponad 3752 zł więcej niż ich koledzy z cywila...Więcej: wP

  • W administracji publicznej zarabia się o 25% procent więcej niż wynosi przeciętne,średnie wynagrodzenie w Polsce
  • Ponad 70 % pracujących Polaków zarabia mniej niż wynosi średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym
  • Istnieje bardzo duże (nie uzasadnione) zróżnicowanie pensji pomiędzy instytucjami tego samego typu
    • np. w sektorze pomocy społecznej średnie wynagrodzeni a różnią się nawet o 300% w zależności od regionu.
  • W Polsce nie istnieje system pozwalający na weryfikację efektywności pracy administracji i sektora publicznego. Instytucje są rozliczane ze skuteczności w wydawaniu pieniędzy, a nie osiąganie celów       Więcej: Zarobki - raport  

Brak komentarzy: