Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 10 grudnia 2013

Ustawa o przyznawaniu dotacji dla uczelni niepublicznych w Trybunale Konstytucyjnym

Art. 70 ust. 3 konstytucji wprowadza zasadę dwusektorowości systemu oświaty; obok systemu szkolnictwa publicznego może i powinien istnieć ten prywatny.

Prof. Irena Lipowicz, RPO:...Przepis ten nie nakazuje władzom publicznym finansowania działania szkół niepublicznych na takich samych zasadach, na jakich utrzymywane są placówki publiczne. Art. 70 ust. 3 konstytucji wyraźnie jednak wskazuje, że warunki udziału władz publicznych w finansowaniu takich placówek powinny być określone w ustawie...

Jednak, regulowanie tych kwestii w rozporządzeniu jest niezgodne z konstytucją  (art. 92 ust. 1), bowiem rozporządzenie nie może zastępować regulacji ustawowej, zamiast ją wykonywać. 

Upadające prywatne szkoły wyższe mogłyby uchronić się przed likwidacją, gdyby przyznano im dotację z budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem, które miało wydać MNiSW (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) minister szkolnictwa wyższego ma określić w drodze rozporządzenia warunki i tryb występowania przez uczelnie niepubliczne o pieniądze na studia dzienne). 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekonuje, że nie ma środków na finansowanie studiów stacjonarnych w tych placówkach. Więcej: gp

Brak komentarzy: