Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 3 grudnia 2013

Spadające wskaźniki naboru na polskie uczelnie 2013-2014

W tym roku na studia przyjęto 476 tys. studentów. 338 tys., czyli ponad 70%, rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia. 
Liczba studentów rozpoczynających naukę na studiach pierwszego stopnia spadła w stosunku do ubiegłego roku o 12,3 %, a na studiach drugiego stopnia (magisterskich) – o 15,4 %.
 
Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym roku:
  • najwięcej chętnych było na informatykę, prawo i zarządzanie
  • najpopularniejszymi kierunkami były kryminologia i międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
  • najbardziej obleganymi uczelniami publicznymi były: politechniki w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi
  • najbardziej obleganymi uczelniami niepublicznymi były: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i stołeczna Akademia Leona Koźmińskiego.
Paweł Zygarłowski, prezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia:...W tym roku rekrutacja na pierwszy i drugi stopień na pierwszy rok studiów spadła o ok. 80 tysięcy studentów razem w uczelniach publicznych i niepublicznych. Co warto zauważyć, większy spadek nastąpił na studiach drugiego stopnia, czyli na studiach magisterskich ...
...pięć lat temu co trzeci student wybierał szkoły niepubliczne a teraz jedynie co czwarty stanie się studentem uczelni niepublicznych...
... Studia bezpłatne na studiach pierwszego stopnia podejmie ponad 20 tys. mniej osób w skali kraju. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne – zaoczne, to spadki dotknęły i jedne, i drugie uczelnie w podobnym stopniu, nawet minimalnie więcej spadła rekrutacja w szkołach publicznych...
 
Więcej: gp

Brak komentarzy: