Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 24 września 2014

Exodus z Polski trwa i trwać będzie bo kto po powrocie do kraju odnalazł się zawodowo, finansowo i światopoglądowo - bez przynależności partyjnej?

Były premier Donald Tusk we wrześniu 2007 r. w Londynie w trakcie kampanii wyborczej:...Nie przybywam do Wielkiej Brytanii czy Irlandii, by namawiać Polaków do powrotu od zaraz. Chcę ich przekonywać, by uwierzyli, że sytuacja w Polsce może się zmienić tak, że za rok, dwa czy trzy lata znajdą swój Londyn w Warszawie, Biłgoraju czy Łomży... Więcej: rp

Rząd szczyci się faktem uruchomienia portalu internetowego www.powroty.gov.pl oraz programu Masz PLan na powrót?


A problem powrotów do kraju dyskutowany jest od lat DZIESIĘCIU przez osoby wysoko wykwalifikowane, z dużym zawodowym doświadczeniem lecz bez przynależności partyjnej. I dla tych osób ciągle w Polsce nie ma WŁAŚCIWEGO miejsca. Prawdopodobnie, znalazłoby się wraz z zasileniem szeregów partii już nie tej jedynej ale którejkolwiek.

Brak komentarzy: