Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 3 września 2014

Polska - nieistniejąca na mapie naukowej świata posiada według ocen Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 37 elitarnych jednostek badawczych!

Pomimo iż w naszym kraju posiadamy, aż 37 elitarnych jednostek badawczych (dla porównania taka np. Anglia posiada zaledwie 2 elitarne "jednostki":: Cambridge i Oxford)  minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska pragnie podnieść ich dofinansowanie.

Ma na to algorytm, polegający na zniesieniu "stałej przeniesienia", który zacznie wcielać w życie od 2015 roku.   Podstawą do naliczania dotacji będzie jedynie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań.


Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych złożony z wybitnych naukowców dokonuje wnikliwej oceny co cztery lata i najlepszym instytucjom naukowym przyznaje kategorie „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”.

Minister Kolarska-Bobińska:...Oparcie systemu finansowania na tej ocenie spowoduje, że radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji będzie premiowała rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. To ogromna zmiana całej filozofii finansowania nauki w Polsce...
Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: