Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 22 września 2014

Ocena minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w perspektywie Gazety Wyborczej

Obywatele Nauki o naruszaniu praw autorskich oraz manipulacji redaktor Agnieszki Kublik z Gazety Wyborczej:...W sobotnim wydaniu “Gazety Wyborczej” (20-21.09.2014) w artykule stanowiącym charakterystykę nowych ministrów, Pani redaktor Agnieszka Kublik, pisząc o min. Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, napisała m.in.:
“Obywatele Nauki – ruch społeczny młodych naukowców różnych dyscyplin i z różnych uczelni – przychylnie oceniają pierwszy rok pani minister.
Chwalą dyskusje z nią i jedną z jej ostatnich decyzji, zmieniającą sposób finansowania jednostek naukowych. Do tej pory, jeśli instytut raz otrzymał dotację, potem dostawał ją automatycznie. To blokowało rozwój młodych instytutów, a premiowało stare, wcale nie najlepsze. Teraz będzie to zależało od jakości prowadzonych badań i przyznanej im kategorii naukowej.”
W związku z tym publikujemy poniższe oświadczenie:
W sobotnio-niedzielnym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 20-21 września b.r. ukazał się tekst red. Agnieszki Kublik prezentujący sylwetkę minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej. W tekście tym red. Kublik powołała się na opinie Ruchu Społecznego Obywateli Nauki na temat pani minister.
We wtorek 16 września udzieliliśmy p. Kublik ponad dwugodzinnego wywiadu, który miał zostać opublikowany w GW jako część cyklu poświęconego problemom polskiej nauki. W wywiadzie tym wypowiadaliśmy się we własnym imieniu, prezentowali swoje poglądy, także rozbieżne, przekonani, że wypowiedzi te przysłużą się merytorycznej dyskusji o stanie i przyszłości nauki w Polsce. Red. Kublik obiecała autoryzację wywiadu. Nie poinformowała nas, że nasze wypowiedzi będą wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż wspomniany wywiad.
Z przykrością przyjęliśmy zatem zamieszczenie w w/w tekście wyrwanych z kontekstu fragmentów obszernej odpowiedzi na pytanie red. Kublik o współpracę z minister Kolarską-Bobińską jako oficjalnego stanowiska naszego ruchu, bez konsultacji, a nawet bez poinformowania nas o tym. Jesteśmy zaskoczeni tym naruszeniem dobrego obyczaju dziennikarskiego ze strony tak doświadczonej i cenionej dziennikarki jak red. Kublik... Więcej ON

Brak komentarzy: