Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 3 września 2014

Polska lewica ma problem ze światopoglądem

Naukowcy z Centrum Badań nad Życiem Politycznym Wolnego Uniwersytetu w Brukseli przy współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozdali anonimowe ankiety uczestnikom 16 zjazdów regionalnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym dolnośląskiego SLD w których pytano m.in. o poglądy na temat:
 • kary śmierci
 • homoseksualizmu
 • legalizacji narkotyków
 • ingerencji państwa w gospodarkę

Wyniki są zaskakujące:
 • 62 % działaczy SLD z Dolnego Śląska uważa, że dla dobra gospodarki państwo powinno się trzymać od niej z daleka
 • 35 % jest za podatkiem liniowym (który jest sztandarowy dla ekonomicznych liberałów)
 • 72 % opowiedziało się za współpracą lewicowego z nazwy SLD z partiami liberalnymi.28 % uważa homoseksualizm za sprzeczny z naturą człowieka
 • 48 % sprzeciwia się legalizacji małżeństw osób tej samej płci (tylko 34 % badanych je popiera)
 • 71 % nie chce legalizacji miękkich narkotyków
 • 42 % chce przywrócenia kary śmierci
 • 42% twierdzi, że szkoła powinna uczyć przede wszystkim dyscypliny
 • 50% deklaruje się jako osoby niewierzące, ale aż 60 % przyznało, że chodzi do kościoła:
  • 37 %. robi to kilka razy w roku
  • 13 % przynajmniej raz w miesiącu
  • 8 %. co najmniej raz w tygodniu
 • 67 % opowiedziało się za tzw. elastycznymi formami zatrudnienia (czyli pozbawianiem pracowników ich praw) jako rzekomo najlepszym sposobem walki z bezrobociem
 • 63 % zgodziło się z twierdzeniem, że "im mniej państwo interweniuje w gospodarkę, tym lepiej dla ekonomii"

Anna Pacześniak, koordynator projektu z Uniwersytetu Wrocławskiego określiła respondentów: ...To ludzie reprezentatywni dla partii, bo najbardziej zaangażowani w jej życie...
 
Więcej: TUTAJ
Brak komentarzy: