Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 5 września 2014

Piękna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich upodmiotawia odrzuconych nauczycieli akademickich oraz naukowców dla których w III RP zabrakło miejsca do dalszego rozwoju?

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zajęcie stanowiska w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagród ministra właściwego w sprawach szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku. .

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do wniosku o nagrodę należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez naukowców zatrudnionych w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich w/w rozwiązanie wyłącza spośród grona osób rekomendujących kandydata do nagrody naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności naukowców emerytowanych, co  może stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek. 

Więcej:  Wystąpienie do MNiSW ws. zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim.pdf

Inicjatywa doprawdy chrześcijańska, ciekawy będzie jej sposób wdrożenia, szczególnie, że spora liczba naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności naukowców emerytowanych niekoniecznie jest wynikiem chorób, zmiany zawodu lub spokojnego przejścia na rentę lub emeryturę. Wielu z nich zostało w brutalny sposób odrzuconych przez dużo mniej wydajnych i całkiem niekreatywnych kolegów, którzy dodatkowo dorobili im tzw. opinię i ją upowszechnili w gremiach decydenckich.


Niejasności pozostają:
  • Kto ma rekomendować wykolegowanych kolegów?
  • Kto ocenia obiektywny dorobek naukowy osoby zgłoszonej do nagrody?
  • Czy dorobek naukowy osób rekomendujących poddawany jest również stosownej ewaluacji?

Brak komentarzy: