Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 22 września 2012

Finlandia - edukacja i nauka

Tajniki sukcesu najlepszego systemu edukacji na świecie. Finlandia stworzyła go w ciągu zaledwie 40 lat.


W Finlandii, Ministerstwo Edukacji zarządza w pełni autonomicznymi (syllabusy, profile kształcenia oraz administracja) 29 politechnikami oraz 20 uniwersytetami finansowanymi przez państwo. Studenci nie opłacają studiów, a każdy student może otrzymać grant badawczy.

Stopnie rozwoju kariery akademickiej w Finlandii WIĘCEJ:

Licencjat (2 lata) nie jest wymagany do podjęcia studiów doktoranckich (4 lata). Kolejną pozycją po zdobyciu stopnia doktora to pozycja Postdoc lub Senior Assistantships, które zazwyczaj są zatrudnieniem czasowym.

Stanowiska Lecturer lub Assistant Professor zazwyczaj wymagają stopnia doktora nauk, choć można zostać wykładowcą z licencjatem. Stanowisko Lecturer jest zazwyczaj zatrudnieniem stałym, natomiast pozycja Assistant Professor to zatrudnienie na 5 lat.

Procedowanie zatrudnienia na stałą pozycję Professor wymaga udokumentowania wysoko ocenianego dorobku badawczego (publikacje). Procedura aplikacyjna jest publiczna (ogłoszenia prasowe), komisja zatrudnia 2-3 zewnętrznych ekspertów.

WIĘCEJ

Brak komentarzy: