Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 21 września 2012

Różnice edukacyjne w Europie

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do promowania równości szans w
zakresie kształcenia i szkoleń. Jednak nadal utrzymują się ogromne geograficzne różnice w możliwościach edukacyjnych i osiąganych rezultatach.


Powyżej: ranking regionów EU pod względem złożonego wskaźnika regionalnej kompetytywności (Annoni & Koszovska, 2010), w którym edukacja jest jednym z jego jedenastu czynników.

Kluczowe różnice:

• Regiony z najwyższym odsetkiem osób o niskich kwalifikacjach („co najwyżej wykształcenie niższe niż podstawowe, podstawowe lub średnie I stopnia”) znajdują się głównie w Europie Południowej, szczególnie w Portugalii i Hiszpanii. Regiony, gdzie ludność posiada wysokie kwalifikacje znajdują się natomiast głównie w Zjednoczonym Królestwie, jak również w Europie Środkowej i Wschodniej.
• Regiony z najwyższym odsetkiem osób posiadających wyższe wykształcenie można znaleźć głównie w Zjednoczonym Królestwie, Belgii i Holandii, ale również w północnej Hiszpanii i na Cyprze. Regiony o najniższych wskaźnikach znajdują się natomiast we Włoszech, Portugalii oraz w centralnej i wschodniej części UE.
• Regiony UE o najwyższym wskaźniku uczniów i studentów na wszystkich poziomach kształcenia,liczonym jako odsetek całej populacji koncentrują się w północnej i zachodniej części UE, zwłaszcza w Finlandii, Szwecji, ale także w Belgii i Irlandii. Regiony o najniższych wskaźnikach znajdują się głównie na wschodzie Niemiec, na północy Włoch i w południowo-wschodniej Europie, ale również w północno-zachodniej Hiszpanii i Portugalii.
• Regiony o najwyższym wskaźniku uczniów szkół podstawowych i średnich I stopnia, liczonym jako odsetek całej populacji znaleźć można w Republice Irlandii, w Portugalii, w południowej Hiszpanii, ale również w Niderlandach, w Danii i w południowej Szwecji. Najniższe wskaźniki odnotowano natomiast na północy Włoch i w Europie Południowo-Wschodniej.
• Regiony o najwyższym wskaźniku „uczniów i studentów szkół średnich II stopnia i policealnych,liczonym jako odsetek populacji w wieku 15 – 24 lat znaleźć można głównie we Włoszech, Belgii, Szwecji i Finlandii, natomiast większość regionów o wskaźniku najniższym znajduje się w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Bułgarii i Francji.
• Regiony o najwyższym wskaźniku osób z ukończoną, co najwyżej szkołą średnią II stopnia lub policealną znajdują się głównie w Europie Środkowej i Wschodniej,

WIĘCEJ

Brak komentarzy: