Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 30 września 2012

Grupy lobbystyczne w Polsce

Prof. Wiesław Jędrzejczak, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii:...Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 roku dotyczące stosowania cytostatyków w ogóle nie określa jednostki organizacyjnej szpitala ani rodzaju wykształcenia osoby przygotowującej dawki dzienne cytostatyków tylko rodzaje czynności i warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których się dawki dzienne przygotowuje.

Co więcej, proponowane interpretacje dotyczące wyłącznego przygotowywania dawek dziennych cytostatyków w aptekach szpitalnych służą przede wszystkim ograniczeniu dostępu do świadczeń medycznych chorym na nowotwory oraz zupełnie niepotrzebnemu zwiększeniu kosztów leczenia tych chorych. Jest to sytuacja, w której jakaś kolejna grupa lobbystyczna "coś sobie załatwia".

Warto tu wspomnieć, że w minionych latach oddziały stosujące chemioterapię poczyniły istotne inwestycje celem sprostania tym wymogom. Rozumiem, że proponenci wyłącznego przygotowywania dawek dziennych cytostatyków w aptekach są przygotowani finansowo na pokrycie kosztów zniszczenia infrastruktury istniejącej w oddziałach stosujących chemioterapię i pokrycie kosztów inwestycji w tych aptekach szpitalnych obsługujących takie oddziały, które nie dysponują obecnie takich zapleczem. Proszę wskazać adres pod który należy się zgłosić po te pieniądze. Konieczne jest także przedstawienie wyliczenia o ile wzrosną koszty stosowania chemioterapii przy takim rozumieniu sytuacji...

...obecny stan prawny jest taki, że zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i miejscowymi warunkami organizacyjnymi dawki dzienne cytostatyków może przygotowywać zarówno odpowiednio wykształcona pielęgniarka, jak i odpowiednio wykształcony personel apteczny (ale niekoniecznie farmaceuta), a także w wyjątkowych przypadkach odpowiednio wykształcony lekarz i może się to odbywać zarówno na oddziale, na którym te cytostatyki są podawane chorym, jak i w aptece szpitalnej (i tylko w tym przypadku jest to usługa farmaceutyczna)
. W obydwu sytuacjach powinny być spełnione te same warunki lokalowe i techniczne zabezpieczające personel przed ekspozycją na ewentualne szkodliwe działanie leku w trakcie jego przygotowywania.
...

Brak komentarzy: