Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

sobota, 22 września 2012

Selekcja kandydata a prestiż dyplomu

Prestiż uczelni w 2012 roku przechodzi do abstrakcji.

W procesach rekrutacyjnych liczy się sam dokument potwierdzający poziom wykształcenia, a nie konkretna uczelnia czy nawet zakres studiów.
Odrzucenie kandydata z powodu nazwy uczelni, jaką ukończyli zdarza się niezmiernie rzadko.

Rynek pracy zmienia się: powstają nowe firmy, pojawiają się nowe zawody, a programy studiów nie są w stanie za tym nadążyć.

Większą rolę zaczynają odgrywać predyspozycje osobowościowe, charakter i postawa kandydata.

Anna Łukasiewicz, specjalista ds. PR w firmie manBase, dostawcy usług rekrutacyjnych opartych na testach psychometrycznych online:...Dziś specjaliści od rekrutacji chcą mieć pewność, że zatrudnią kandydata, który jest kompetentny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dlatego stosują rozmaite narzędzia wspierające proces wyboru pracowników...

...Już na etapie selekcji kandydatów pracodawcy korzystają z testów kompleksowo badających kompetencje, predyspozycje osobowościowe, wiedzę i oczekiwania kandydatów. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której trafią na stanowisko niedopasowane do posiadanych predyspozycji zawodowych i umiejętności
...
WIĘCEJ


Rzeczowość i racjonalność tego tekstu w żaden sposób nie tłumaczy dlaczego większość aplikacji pomijana jest milczeniem, czyli nie dopuszczeniem do selekcji właściwej!

Brak komentarzy: