Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 14 września 2012

Ewaluacja i prognozy naukowego sukcesu

W ostatnim numerze Nature, Daniel E. Acuna, Rehabilitation Institute of Chicago, Ste­fano Alle­sina, Computation Institute at the University of Chicago oraz Kon­rad P. Kor­ding, Northwestern University, Rehabilitation Institute of Chicago opisują model, który wykorzystuje Indeks Hir­scha zarówno do oceny jak i przewidywania sukcesu naukowca.

WIĘCEJ

Praca opiera się na faktach oczywistych. Trend może być potwierdzany w krajach w których istnieją rzetelne konkursy na stanowiska naukowe, nepotyzm i korupcja są piętnowane, nie istnieje zapora rozwoju naukowego jaką jest habilitacja, a celem nadrzędnym jest rozwój nauki oraz doskonalenie metod nauczania.

W Polsce, poza systemem szkolnictwa wyższego (nie wspominając instytutów naukowych) wegetuje wielu akademików dla których Indeks Hir­scha czy Impact Factor jest wyliczalny. Jednak nadal przegrywają z zadomowionymi w systemie, wyhabilitowanymi doktorami nauk, których Indeks Hir­scha czy Impact Factor mieści się poniżej progu wykrywalności. Na comiesięczne wynagrodzenie tych ostatnich dokładają się bezmyślnie - wszyscy polscy podatnicy.


Brak komentarzy: