Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 13 września 2012

Reforma szkonictwa wyższego nie zmieniła kondycji nauczycieli akademickich

Gazeta Wyborcza, rozpętała burzę informacjami, że młodzi polscy badacze zdobyli tylko jeden grant badawczy na 536 z Unii Europejskiej, a polskie uczelnie lokują się nadal w ogonie kolejnych światowych rankingów.

Komentujący ten stan rzeczy zwracają uwagę na skandalicznie niskie, demotywujące zarobki nauczycieli akademickich oraz brak wyspecjalizowanych, sprawnych biur projektów pomagających w przygotowaniu konkursowych projektów.

Więcej

Prof. Michał Kleiber uważa, że:..Polscy naukowcy są niechętni do współpracy. To się fatalnie odbija na wynikach...
Więcej

Prof. Barbara Kudrycka uważa, że:...W Polsce, w ciągu 20 lat od przełomowego 1989 roku, nie reformowano istotnie ani nauki, ani szkolnictwa wyższego w takim kierunku, który wzmocniłby ich konkurencyjność w świecie. Decydenci – wśród nich przecież i prof. Kleiber – dali ciche przyzwolenie, by nasi naukowcy grali tylko w lidze krajowej, a wszelkie nieprawidłowości toczące naukę w świecie, w Polsce zwielokrotniały swój wymiar. Efekty takiej polityki, niestety, nadal rzutują na teraźniejszy stan – ci najlepsi uczeni, mający ambicje i apetyt na naukową ligę światową, wyjeżdżali z Polski, a młodzi-zdolni boją się wychylać ponad istniejące stare struktury...

Każdy z nich ma cząstkową rację. Tylko cząstkową! Bo reformatorka Barbara zwyczajnie stchórzyła przed wprowadzeniem zamierzonych reform likwidujących procedowanie habilitacji czym utrwaliła dotychczasowe patologiczne postawy ludzkie, których nie są w stanie zmienić nowe paragrafy i kosmetyczne zmiany. Ponadto, właśnie w ręce krytykowanych powyżej decydentów przekazała unijną fortunę przeznaczoną na rozwój nauki i ośrodków naukowych.

Brak komentarzy: