Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 19 września 2012

Władyslaw Bartoszewski - problemy ze stopniami i tytułami naukowymi

Władysławowi Bartoszewskiemu Komitet Trójkąta Weimarskiego przyznał nagrodę im. Adama Mickiewicza.

Problem nie w przyznaniu nagrody lecz opisie laureata. Formalnie, Władysław Bartoszewski posiada średnie wykształcenie. W mediach tytułowany jest per profesor. W dokumencie laureata obok tytułu profesorskiego umieszczono także stopień doktorski i habilitację. Jest szansa, że sprawę rozstrzygnie prokuratura.

Więcej

Brak komentarzy: