Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 7 sierpnia 2013

Kontrola CBA w MNiSW

Od 16 lipca Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrola obejmuje lata 2010-2013.

Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA:...Postępowanie obejmuje sprawdzenie gospodarowania środkami publicznymi. Chodzi o udzielanie dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych, a także dla jednostek naukowych na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów... Więcej: gw

Brak komentarzy: