Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 13 sierpnia 2013

Profesor Przemysław Jałowiecki zadowolony i ufny co do procedur konkursowych

Profesor Przemysław Jałowiecki,  anestezjolog, były konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, były prorektor ds. szpitali klinicznych (przez ostatnie dwie kadencje), rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:...Wśród pracowników pokutuje silnie zakorzenione przekonanie, że bez znajomości nie da się zdobyć pracy. Nieufność w stosunku do procedur konkursowych czy rekrutacji jest nagminna. To spadek po poprzednim ustroju...Więcej: gp

Oto dorobek naukowy według baz OPI. Wytłuszczone są artykuły w czasopismach anglojęzycznych, choć znaczną ich część stanowią po prostu materiały konferencyjne. Na czerwono zaznaczono P.  Jałowieckiego jako pierwszego autora:

2011, Familiarity with first-aid rules by attendees at rock-music festivals in Poland, Resuscitation, vol. 82, nr 4, Szymon Bialka, Piotr Zagorski, Hanna Misiolek, Maria Legierska, Jacek Karpe, Ewa Podwinska, Przemyslaw Jalowiecki

2010, Spectral analysis of the EEG-signal registered during anaesthesia induced by propofol and maintained by fluorinated inhalation anaesthetics, Biocybernetics & Biomedical Engineering, vol. l. 30, E. Olejarczyk, A. Sobieszek, R. Rudner, R. Marciniak, M. Wartak, M. Stasiowski, P. Jałowiecki

2009, Spectral analysis of the EEG-signal registeredduring anaesthesia induced by propofol and maintained by fluorinated inhalation anaesthetics, Biocybernetics & Biomedical Engineering, Elżbieta Olejarczyk, Aleksander Sobieszek, R. Rudner, R. Marciniak, M. Wartak, W. Stasiowski, P. Jałowiecki

2009, Evaluation of the EEG-signal during volatile anaesthesia: methodological approach., Biocybernetics & Biomedical Engineering, vol. l. 29, Elżbieta Olejarczyk, Aleksander Sobieszek, R. Rudner, R. Marciniak, M. Wartak, M. Stasiowski, P. Jałowiecki

2009, Effects of volatile anaesthetics concentration on spectro-temporal pattern of EEG., World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 2009 Munich, Germany Series: IFMBE Proceedings, Elżbieta Olejarczyk, Aleksander Sobieszek, R. Rudner, R. Marciniak, M. Wartak, M. Stasiowski, P. Jałowiecki

2009, Detection of the EEG spike-wave patterns evoked by volatille anaesthetics., IFMBE Proc., E. Olejarczyk, R. Rudner, Radosław Marciniak, M. Wartak, M. Stasiowski, Przemysław O. Jałowiecki, A. Sobieszek

2009, Detection of the EEG spike-wave patterns evoked by volatile anaesthetics., World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 2009 Munich, Germany Series: IFMBE Proceedings, Elżbieta Olejarczyk, Aleksander Sobieszek, R. Rudner, R. Marciniak, M. Wartak, M. Stasiowski, P. Jałowiecki

2008, Znieczulenie podpajęczynówkowe w chirurgii górnego piętra jamy brzusznej - opis przypadku., Polski Przegląd Chirurgiczny/Polish Journal of Surgery, Michał Dyaczyński, Izabela Chanek, Przemysław O. Jałowiecki

2008, Stosowanie leków w trakcie terapii elektrowstrząsowej., MEDYCYNA PRAKTYCZNA, Tomasz Zyss, Teodor Hese, Przemysław O. Jałowiecki

2008, Próba wykorzystania analizy sygnałów EEG metodą wymiaru fraktalnego do określenia stopnia zniesienia świadomości podczas indukcji znieczulenia ogólnego., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, M. Willand, R. Rudner, Elżbieta Olejarczyk, M. Wartak, R. Marciniak, M. Stasiowski, T. Byrczek, P. Jałowiecki

2008, Próba wykorzystania analizy sygnałów EEG metodą wymiaru fraktalnego do określania stopnia zniesienia świadomości podczas indukcji znieczulenia ogólnego., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Monika Willand, Robert Rudner, Elżbieta Olejarczyk, Magdalena Wartak, Radosław Marciniak, Michał Stasiowski, Tomasz Byrczek, Przemysław O. Jałowiecki

2008, Komentarz. [Do art. : Porównanie skuteczności znieczulenia miejscowego...], Polski Przegląd Chirurgiczny/Polish Journal of Surgery, Przemysław O. Jałowiecki

2007, Wytyczne stosowania wziewnej indukcji i podtrzymywania znieczulenia., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Piotr Gaszyński, Przemysław Jałowiecki, Andrzej Kübler, Ewa Mayzner-Zawadzka, Andrzej Nestorowicz, EWA (1MC1), null (), P (001), W (001), Andres J (001)

2007, The diagnostic utility of S-100B protein and TPA in patients with ischemic stroke., NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, Danuta Kokocińska, Piotr Wieczorek, Robert Partyka, Jerzy Jarząb, Przemysław O. Jałowiecki, Jerzy Sikora

2007, Lipofuscin, homocysteine and tissue polypeptide specific antigen in gestational hypertension., NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, R. Partyka, Bogdan Chmiel, Jerzy Sikora, T. Grabowska, B. Wróbel, Andrzej Prajsner, A. Pióro, Przemysław O. Jałowiecki, Danuta Kokocińska

2007, Kształtowanie się zawodowej i naukowej samodzielności anestezjologii i intensywnej terapii w regionie działania Śląskiej Akademii Medycznej., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Przemysław O. Jałowiecki, Ewa Karpel

2006, Z prac Kolegium Rektorskiego., Biul.Inform.ŚAM, Przemysław O. Jałowiecki, Maciej Sosnowski

2006, Porównanie przydatności premedykacji klonidyną lub midazolamem do operacji usunięcia zaćmy w znieczuleniu okołogałkowym., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Jerzy Jaworski, Przemysław O. Jałowiecki, Magdalena Wartak, Robert Rudner, Radosław Marciniak

2006, Ocena skuteczności blokady okołogałkowej ropiwakainą oraz mieszaninami lidokainy z bupiwakainą lub ropiwakainą w chirurgii zaćmy., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Mirosław Jaworski, Przemysław O. Jałowiecki, Radosław Marciniak, Robert Rudner, Magdalena Wartak

2005, Sole use of dexmedetomidine has limited utility for conscious sedation during outpatient colonoscopy., ANESTHESIOLOGY, Przemysław O. Jałowiecki, Robert Rudner, Maciej Gonciarz, Piotr Kawecki, Michał I. Petelenz, Piotr Dziurdzik

2005, Przydatność oznaczeń białka S-100 w surowicy krwi chorych z potwierdzonym udarem niedokrwiennym mózgu., ACTA ANGIOLOGIA, Danuta Kokocińska, Paweł Gruenpeter, Przemysław O. Jałowiecki, Robert Partyka, Piotr Wieczorek, Łukasz Michalecki, Izabela Chanek, Jerzy Jarząb, Lech D. Cierpka | Artykuł

2005, Przydatność oznaczeń antygenu rakowopłodowego (CEA) i rozpuszczalnych fragmnetów cytokeratyny 18-ej (TPS) w pooperacyjnym monitorowaniu chorych na raka okrężnicy i odbytnicy., POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI, Artur Sandelewski, Danuta Kokocińska, Robert Partyka, Jacek Kocot, Józef Starzewski, Izabela Chanek, Przemysław O. Jałowiecki

2005, Przydatność monitorowania indeksu bispektralnego do wyboru optymalnego momentu instrumentalnego udrożnienia dróg oddechowych podczas indukcji znieczulenia., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Piotr Kawecki, Przemysław O. Jałowiecki, Robert Rudner, Monika Willand, Tomasz Byrczek

2005, Przydatność kliniczna tonometrii żołądkowej w anestezjologii i intensywnej terapii., Wiadomości Lekarskie, Ewa Karpel, Mariusz Czechowski, Bohdan Seifert, Przemysław O. Jałowiecki

2005, Ocena wybranych czynników wpływających na wyniki postępowania resuscytacyjnego w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia., ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, Robert Rudner, Przemysław O. Jałowiecki, Magdalena Wartak, Radosław Marciniak, Tomasz Byrczek

2005, Kilka uwag o procedurze pozyskiwania świadomej zgody w przypadku pacjentów kwalifikowanych do zabiegów elektrowstrząsowych., PSYCHIATRIA POLSKA, Tomasz Zyss, Teodor Hese, Andrzej Zięba, Przemysław O. Jałowiecki, Włodzimierz Majewski, Ryszard Palugniok

2005, Analiza 361 przypadków ciężkiej sepsy z województwa śląskiego zgromadzonych w rejestrze sepsy Polskiej Grupy Sepsy., Med.Sci.Rev. - Intensywna Terapia, Ewa Karpel, Przemysław O. Jałowiecki

2005, Abnormally low bispectral index and isoelectric electroencephalogram observed after administration of small doses of propofol during induction of anesthesia., J.Anesth., Robert Rudner, Przemysław O. Jałowiecki, null Satoshi

2005, Abnormally low bispectral index and isoelectric electroencephalogram observed after administration of small doses of propofol during induction of anesthesia, Journal of Anesthesia, vol. 19, nr 4, Robert Rudner, Przemyslaw Jalowiecki, Satoshi Hagihira

2004, Survival after out-of-hospital cardiac arrests in Katowice (Poland): outcome report according to the “Utstein style”, Resuscitation, vol. 61, nr 3, Robert Rudner, Przemyslaw Jalowiecki, Ewa Karpel, Piotr Dziurdzik, Bogdan Alberski, Piotr Kawecki

2004, Serum interleukin-10 in ICU patients with severe acute central nervous system injuries, Inflammation Research, vol. 53, nr 8, P. Dziurdzik, L. Krawczyk, P. Jalowiecki, Z. Kondera-Anasz, L. Menon

2003, Conscious analgesia/sedation with remifentanil and propofol versus total intravenous anesthesia with fentanyl, midazolam, and propofol for outpatient colonoscopy, Gastrointestinal Endoscopy, vol. 57, nr 6, Robert Rudner, Przemyslaw Jalowiecki, Piotr Kawecki, Maciej Gonciarz, Aldona Mularczyk, Michal Petelenz 
 ---
 Samozadowolenie profesora Jałowieckiego pozbawia go spojrzenia krytycznego nie tylko na rzeczywistość ale też na mechanizmy własnej kariery - nawet jeśli bazy OPI Nauki Polskiej nie zawierają jego wszystkich dokonań naukowych!

Brak komentarzy: