Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 2 sierpnia 2013

PKA nie tylko nie ma racji - jej przepisy okazują się być niezgodne z Konstytucją

Przepisy dotyczące Państwowej Komisji Akredytacyjnej okazują się być niezgodne z Konstytucją.

25 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym jest niezgodny z art. 78 konstytucji. 

Powyższy przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Więcej: SprawyNauki

Brak komentarzy: