Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 4 czerwca 2014

A jak czytelnicy Interdyscyplinarnych Humanistów oceniają poziom odpowiedzi dyrektora Narodowego Centrum Nauki?

Aneta Żukowska: Jak Pan ocenia poziom zgłoszeń w konkursach Narodowego Centrum Nauki?

Andrzej Jajszczyk dyrektor NCN: ...Jeśli byśmy mieli porównywać poziom wniosków o finansowanie np. między naukami ścisłymi a humanistycznymi, byłoby to bardzo trudne, tak jak porównanie jabłek i pomarańczy. To są inne owoce. Zresztą w obu przypadkach do oceny wniosków stosujemy inne kryteria. Natomiast jeśli chodzi o ogólny poziom zgłaszanych do nas wniosków, to przez te ponad trzy lata naszej działalności poziom ten systematycznie rośnie. Co jest dobrym znakiem. Na początku naszego działania, patrząc na poziom wniosków, specjalnie nie żałowałem, że sporo projektów odpadało. Były słabsze niż te, które dostawały dofinansowanie. Natomiast w tej chwili ze względu na liczbę zgłaszanych wniosków w kolejnych konkursach i wzrost ich poziomu, a przy utrzymaniu stałego finansowania, musimy odrzucać więcej wniosków, które są dobre. Warto je sfinansować, ale musimy wybrać tylko tyle najlepszych projektów, na ile mamy pieniędzy...Więcej: Mamy wiele do nadrobienia

Brak komentarzy: