Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 1 czerwca 2014

Zadziwiające raporty Eurydice: Polska na równi z UK!

Eurydice opublikowała raport dotyczący dostępu, przerywania oraz finalizacji studiów, a także zatrudnienia po ukończonych studiach.
W opublikowanym raporcie TUTAJ parametry jakie uzyskała Polska odpowiadają większości parametrów brytyjskich!
Polska jednostka Eurydice robi co może, aby Polska w wieloaspektowych badaniach porównawczych krajów UE dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego wypadli jak najlepiej!
Eurydice Unit in Poland
Foundation for the Development of the Education System
Mokotowska 43
00-551 Warsaw
Contribution of the Unit: Magdalena Górowska-Fells
national expert: Ewa Brańska
Problem w tym, czy:
  • Eurydice Unit in Poland rzetelnie ocenia rzeczywistość?
  • Czy czynniki, które zostały przebadane stymulują rozwój nauki w Polsce?
  • Czy eksperci kierujący badaniami mają kompetencje?
Według Google - wymienieni eksperci polscy Magdalena Górowska-Fells i Ewa Brańska kojarzeni są z edukacją i wychowaniem przed- i szkolnym. 

Brak komentarzy: