Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 15 czerwca 2014

Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa ciągle na polskich uczelniach - rzekomo w służbie nauki...

W roku 1989 w Służbie Bezpieczeństwa pracowało 24 000 funkcjonariuszy, a z nimi blisko 100 000 agentów.


Przed rozwiązaniem SB w 1990 r. gen. Czesław Kiszczak ( kierujący wówczas resortem spraw wewnętrznych) przeprowadził strategiczny manewr:
  • ponad 5 000 esbeków przeniósł do MO. Legitymacje SB zamieniono na milicyjne
  • kolejnych 5 000 funkcjonariuszy uznało że nie mają szans i zrezygnowało z weryfikacji


 ...Byli esbecy przeniknęli w wolnej Polsce do najważniejszych sfer życia społecznego – partii politycznych, strategicznych firm, banków, organów bezpieczeństwa, uczelni, prokuratury, sądownictwa, dyplomacji, mediów. I struktur władzy
Wszędzie zapuścili głębokie korzenie i stworzyli tak rozległą sieć że nie ma już najmniejszych szans by pozbawić ich zdobytych wcześniej wpływów
Tam gdzie nie zagnieździli się osobiście swoje wpływy rozciągają często poprzez dawnych agentów, w tym także mafiosów stosujących – gdy zachodzi potrzeba  ...

Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: