Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 25 lipca 2012

AHE w Łodzi nadal winna jest dydaktykom pieniądze

We wrześniu 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego cofnęło uprawnienia AHE do prowadzenia studiów na kierunku informatyka. Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła informatykę negatywnie, m.in. z powodu za małej liczby kompetentnych nauczycieli akademickich. Wkrótce z oferty uczelni zniknęło także zarządzanie. Był to początek kłopotów finansowych AHE: uczelnia zaczęła tracić studentów, wykładowcy nie dostawali na czas wypłaty.

Program naprawczy wprowadzony przez AHE uczelnię okazał się skuteczny: w październiku 2010 roku ministerstwo uznało przeprowadzoną reorganizację uczelni. Resort zaakceptował wprowadzone przez AHE zmiany i reformę organizacyjną oraz uznał, że uczelnia działa zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami ministerstwa.

W styczniu 2012 roku Makary Stasiak, ówczesny właściciel Akademii, zdecydował się sprzedać uczelnię. Nowym prezydentem szkoły został Jarosław Podolski, przedstawiciel Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego "Kopernik". Od tego czasu fundusz jest nowym właścicielem uczelni. Pomimo tych zmian, AHE nadal winna jest pracownikom wynagrodzenia za pracę.
WIĘCEJ

Brak komentarzy: