Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 1 lipca 2012

Reformator szkolnictwa wyższego prof. Józef Kalisz

W ubiegłym miesiącu odszedł WIĘCEJ prof. Józef Kalisz WIĘCEJ
Profesor Józef Kalisz był związany ze środowiskiem reformatorskim szkolnictwa wyższego i nauki.

Publikował w czasopismach Niezależne Forum Akademickie, Forum Akademickie, Rzeczpospolita artykuły na tematy dotyczące reform w polskiej nauce.

Postulował zakup dla wszystkich polskich uczelni licencji na dostęp do bazy bibliometrycznej „ISI Web of Knowledge”, co zostało zrealizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w 2010 roku.

Był zwolennikiem autonomii uczelni wyższych (znacznego ograniczenia przepisów ustawowych i zarządzeń ministerstwa), likwidacji przyznawania tytułów profesorskich („belwederskich”), habilitacji i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Walczył z rozpowszechnionym w polskiej nauce „pozoranctwem naukowym”, które stanowi główną (poza brakiem funduszy) przeszkodę jej rozwoju.

Prowadził prywatny blog: Józej K "kali" na którym pożegnał się z czytelnikami niespełna rok temu (17.08.2011 20:37: ...Pozegnanie jest niewatpliwie jednym z wazniejszych elementow spotkania....

Można powiedzieć, technokrata lecz i humanista. Był otwarty, nie wznosił barykad, był pokorny i nie wywyższał się tytułami i stopniami naukowymi, które otrzymał. Był świadomy ich pozorności.

Kochał góry i lubił słuchać Norah Jones.


Brak komentarzy: