Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 18 lipca 2012

Polemika profesorów A. Jajszczyka i W Nowińskiego nt badań podstawowych i stosowanych

W. Nowiński, twórca najnowocześniejszych, elektronicznych atlasów ludzkiego mózgu służących dziś tysiącom neurochirurgów na świecie:...uprawianie tej tematyki w latach 80. w Polskiej Akademii Nauk nie było łatwe. Napisałem nawet pierwszą książkę, zaproponowałem pewne algorytmy, ale dalej można było wyłącznie produkować kolejne artykuły. A mnie to nie wystarczało. Pojawiły się dwie możliwości - USA albo Singapur...WIĘCEJ

A.Jajszczyk,:... Jakkolwiek podzielam troskę prof. Nowińskiego o stan polskiej nauki, z niektórymi jego tezami nie mogę się zgodzić. Dotyczy to w szczególności negowania sensu finansowania z publicznych środków badań podstawowych, czyli takich, których wyniki nie dadzą się natychmiast przełożyć na praktyczne zastosowania....
WIĘCEJ

W. Nowiński: ...gdyby naukowcy byli w stanie osiągać stopę zwrotu powyżej 1, to prowadziłoby to raczej do rozkwitu kraju. Po trzecie, "cywilizacyjna zapaść naszego kraju" rzeczywiście może nastąpić, jeśli nie będziemy śledzić trendów światowych i efektywnie ich adaptować...
WIĘCEJ

Brak komentarzy: