Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 3 października 2012

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja (Bez)silny w pracy. Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w ujęciu prawnym, psychologicznym, socjologicznym


Rzeszów: 21-11-2012

Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Rzeszowski - Biuro Karier

Celem konferencji jest wieloaspektowe ujęcie i przedstawienie mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania jako problemu nie tylko prawno-pracowniczego ale i społecznego.

Opłata: bez opłat

Więcej informacji: http://www.rzeszow.oip.pl

Brak komentarzy: