Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 1 października 2012

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została w 1998 roku z inicjatywy Fundacji Własności Prywatnej „Sami Sobie” oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Założycielami WSHiR w Poznaniu były instytucje publiczne, posiadające wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w praktyce gospodarczej.

O likwidacji uczelni studenci dowiedzieli się ze strony internetowej:...informujemy studentów WSHiR, od dnia 21 września 2012 roku nastąpiło otwarcie likwidacji Uczelni...

Brak komentarzy: