Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 1 października 2012

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Skarbka w Warszawie

Anonimowa studentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Skarbka w Warszawie: ...za tydzień pierwsze zajęcia, a my nie znamy ani planu, ani lokalizacji szkoły... W obliczu kolejnych problemów - czy to celowo, czy przypadkowo wywołanych przez właścicieli uczelni, w której nowy semestr już opłaciłam - aż się boję zwracać czy do ministerstwa, czy do władz uczelni, żeby ktoś kolejny raz wody z mózgu mi nie zrobił...

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka jest zarządzana przez Piotra Kusznieruka i Jarosława Podolskiego (tak jak "Giedroyć"). WIĘCEJ

Studenci Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Skarbka w Warszawie nie mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podobnie jak w przypadku uczelni im. Giedroycia WIĘCEJ.

Brak komentarzy: