Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 15 listopada 2013

Barbara Kudrycka twierdzi, że Premier podjął decyzję w kwestii ministra resortu i ogłosi ją w listopadzie

Rekonstrukcja rządu może dotyczyć również minister Barbary Kudryckiej:...Z mojego punktu widzenia potrzebni są również nowi ludzie albo przynajmniej nowy minister w nauce i szkolnictwie wyższym. Proszę pamiętać, ja pobiłam wszelkie rekordy. Nigdy minister nauki i szkolnictwa wyższego tak długo nie rządził. To nie jest kwestia tego, że ja się zmęczyłam, czy środowisko mną. Na tym polega system demokratyczny, żeby wprowadzać po pewnym czasie osoby, które mają nawet krytyczne spojrzenie na dokonania poprzednika, ale przede wszystkim wielką pasję. Po sześciu latach będę poszukiwać być może nowych wyzwań...Więcej: PR

Brak komentarzy: