Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 20 listopada 2013

Socjolog, prof. Lena Kolarska-Bobińska nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ukończyła studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 tytuł profesora nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University. Jest również członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest autorem ponad 200 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej.

W latach 1991-1997 była dyrektorem Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała prezydentom Rzeczpospolitej Polskiej: w latach 1992-1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna), a także pełnomocnikowi rządu ds. negocjacji członkowskich z Unią Europejską.
Była m.in. członkiem Rady Integracji Europejskiej przy premierze. W latach 2003-2006 doradzała też komisarzowi UE ds. nauki i badań.Od 2009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także „Idre National du Mérite” - odznaczeniem przyznawanym przez prezydenta Francji.
 Komentator mediów polskich i zagranicznych.

Żona dziennikarza Krzysztofa Bobińskiego, prezesa Fundacji Unia & Polska. Ma dwoje dzieci.

Więcej o rekonstrukcji rządu TUTAJWojciech Krysztofiak, blogi.newsweek:...Nowym rządcą nauki polskiej ma zostać prof.  Lena Kolarska-Bobińska. Czy uchroni polskie szkolnictwo wyższe przed upadkiem? Czy ma świadomość zadań, jakie przed nią stoją? Czy okaże się jedynie politycznym figurantem? Czy będzie kontynuowała jedynie dobre pomysły Barbary Kudryckiej? (wprowadzenie mechanizmów rywalizacji do świata nauki). Czy L. Kolarska-Bobińska ma osiągnięcia naukowe, które stanowiłyby rękojmię tego, że rozumie mechanizmy funkcjonowania nauki. Czy posiada artykuły naukowe opublikowane w 30-punktowych czasopismach?
Dlaczego ministrem szkolnictwa wyższego nie może w Polsce zostać któryś z laureatów „Polskiego Nobla”? Dlaczego Ministrem szkolnictwa wyższego nie może zostać wybitny, polski naukowiec? Przed II wojną światową takim ministrem, choć przez krótki czas, był jeden z najwybitniejszych logików na świecie – Jan Łukasiewicz?  Dlaczego Ministrem Szkolnictwa Wyższego nie mógłby zostać prof. Jan Woleński – jeden z czterech laureatów „Polskiego Nobla” ostatniej edycji?...

Brak komentarzy: