Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

środa, 13 listopada 2013

Bezsilność czy opieszałość MNiSW wobec McDyplomów wydawanych przez McSorbony?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest bezsilne wobec funkcjonowania wielu szkół wyższych, których działalności przygląda się również prokuratura, a nawet toczą się procedury likwidacyjne. McSorbony działają nadal i w najlepsze rekrutują...

Aktualnie, toczy się 26 postępowań likwidacyjnych, ale wg. danych MNiSW ostatnia decyzja dotycząca odebrania lub zawieszenia uprawnień dla szkół niepublicznych została wydana w 2010 r.

MNiSW ma też możliwość zwrócenia się do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 

W 2012 r. MNiSW wydała 10 takich wniosków. Tylko jedna uczelnia uzyskała ocenę pozytywną. W latach 2002 - 2011 r. liczba ocen negatywnych szkół prywatnych wydanych przez PKA nie przekraczała kilku procent (ogólnej sumy wizytacji), o tyle w 2012 r. negatywne oceny stanowiły aż 10,3 %.

Więcej: gp

Brak komentarzy: