Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 22 listopada 2013

Nowa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Lena Kolarska-Bobińska

Znalezienie związku nominacji Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej  na ministra resortu z zainteresowaniami nominowanej reformą polskiego szkolnictwa wyższego i nauki może przyprawić o ból głowy.  Szczególnie, że wszyscy mają wiele oczekiwań wobec nowego ministra.

Szczególnie, że do tej pory obecność prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w żaden sposób nie zaznaczyła się w obszarze dyskusji i debat intensywnie prowadzonych od ponad dziesięciu lat na łamach oficjalnych mediów, portali niezależnych czy różnych blogów.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska do tej pory prowadziła bardzo leniwie blog kolarskabobinska.natemat.pl w którym trudno znaleźć jakiekolwiek przemyślenia na temat reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Można podejrzewać, że na temat problemów polskiej nauki i szkolnictwa wyższego wie znacznie więcej każdy poseł zasiadający w Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, czy każdy niezrzeszony, lecz prawdziwie interesujący się tym obszarem rzeczywistości. Nie wspomnę, że posiadanie wiedzy z tej dziedziny nie wynika z posiadanych tytułów naukowych i odznaczeń, a prawdopodobnie korelacja pomiędzy nimi jest odwrotna.

Nominacja Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej reprezentującej ścieżkę kariery akademickiej, która  doprowadziła do zapaści szkolnictwo wyższe w Polsce i naukę z pewnością nie jest powiewem świeżej energii, której zabrakło minister Barbarze Kudryckiej. Doświadczenia akademickie jakie prof. Lena Kolarska-Bobińska nabyła podczas swoich amerykańskich staży jako stypendystka Forda w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University.przypadały na czasy ponurego PRL'u w latach 1974–1976, kiedy to na stypendia wyjeżdżali tylko właściwie umocowani.

Google Scholar nie przynosi żadnych rewelacji na temat kompetencji prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej na to stanowisko. Znalezione publikacje napawają zgrozą:

[CYTOWANIE] Przyszłość wsi polskiej: wizje, strategie, koncepcje
L Kolarska-Bobińska, A Rosner, J Wilkin - 2001 - Instytut Spraw Publicznych
Cytowane przez 45 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Obraz Polski i Polaków w Europie
L Kolarska-Bobińska - 2003 - Instytut Spraw Publicznych
Cytowane przez 21 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Centralizacja i decentralizacja: decyzje, władza, mity
L Kolarska-Bobińska - 1984 - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Cytowane przez 22 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Cztery reformy: od koncepcji do realizacji
L Kolarska-Bobińska - 2000 - Oficyna Naukowa
Cytowane przez 17 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie
L Kolarska-Bobińska - 2002 - Instytut Spraw Publicznych
Cytowane przez 17 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Polska eurodebata
L Kolarska-Bobińska - 1999 - Instytut Spraw Publicznych
Cytowane przez 15 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską
L Kolarska-Bobińska, IS Publicznych - 2001 - Instytut Spraw Publicznych
Cytowane przez 15 Powiązane artykuły Cytuj
Więcej
[CYTOWANIE] Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach parlamentarnych 2001
L Kolarska-Bobińska - 2002 - Warszawa
Cytowane przez 13 Powiązane artykuły Cytuj
[CYTOWANIE] Polacy 88. Dynamika konfliktu a szanse reform
W Adamski, K Jasiewicz, L Kolarska-Bobińska… - Warszawa: IFiS PAN, 1989
Cytowane przez 13 Powiązane artykuły Cytuj
[CYTOWANIE] Interesy społeczne i postawy egalitarne a zmiana ładu gospodarczego
L Kolarska-Bobińska - Studia Socjologiczne, 1985
Cytowane przez 11 Powiązane artykuły Cytuj


W Ośrodku Przetwarzania Informacji wyszukiwanie Leny Kolarskiej-Bobińskiej w dziale Ludzie Nauki nie przynosi żadnych rekordów.

Od nauczyciela akademickiego wymaga się posiadania odpowiednich dyplomów, odbywania staży naukowych, prowadzenia dydaktyki oraz intensywnego publikatorstwa w najlepszych zagranicznych czasopismach.. .

Jak widać, od ministra zarządzającego kadrą akademicką nikt, niczego nie wymaga poza legitymacją partyjną oraz unijnym poselstwem.
Brak komentarzy: